Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 11:38

Thi công hệ thống điện công nghiệp

Thi công hệ thống điện công nghiệp - (Lắp đặt hệ thống điện nước) Thi công lắp đặt công trình điện công nghiệp

(Hệ thống điện nước) Quy trình thi công, lắp đặt hệ thống điện: Lắp đặt ống điện, đóng lưới tường những đường đã cắt nhằm đề phòng bị nứt tường về sau theo đường ống điện lắp trong tường.