Các bước thực hiện dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điện - (Lắp đặt hệ thống điện nước) Để thực hiện tốt các công việc lắp đặt dịch vụ uy tín và mang lại hiệu quả cao nhất cho công trình điện,...

(Hệ thống điện nước) Quy trình thi công, lắp đặt hệ thống điện: Lắp đặt ống điện, đóng lưới tường những đường đã cắt nhằm đề phòng bị nứt tường về sau theo đường ống điện lắp trong tường.